Zeteváralja

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

A falu a Nagy-Kükül­lő völ­gyé­ben terül el. Zete­vár­al­ja ma egy 800 lel­ket szám­lá­ló szín­ma­gyar tele­pü­lés, amit a Mil­le­ni­um ide­jén az itte­ni fafel­dol­go­zó mun­ká­sok ala­pí­tot­tak.

Hazajáró epizódban szerepelt: