Zászpás-tető

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
4/10

A Gör­gé­nyi-hava­sok másik neve­ze­tes észa­ki tömb­je a Zász­pás-tető. A Gör­gé­nyi-hava­sok észa­ki gerin­cé­nek egyik mel­lék­ágán fog­lal helyet a Zász­pás-csúcs. Hegyes szik­la­te­te­jé­ről elké­pesz­tő lát­vány tárul elénk.

A Maros­ba ömlő pata­kok szab­dal­ta hava­si tájon körös-körül óri­á­si erdő­ség ter­jesz­ke­dik. Észa­ki irány­ban a Fel­ső-Maros áttö­ré­sén túl a Kele­men-hava­sok gerin­ce húzó­dik.

 

Alat­tunk a Sza­lárd-patak víz­gyűj­tő meden­cé­je húzó­dik.

 

Dél és nyu­gat felé madár­táv­lat­ból lát­hat­juk a Gör­gé­nyi-hava­sok észa­ki gerin­cé­nek csú­csa­it. A Fan­csal mögött a hát­tér­ben a főge­rinc déli vonu­la­ta is elő­ke­rül a Mező-havas tömb­jé­vel.

 

Kelet­re for­dul­va a Gyer­gyói-meden­ce fek­szik a mély­ben, a Gyer­gyói-hava­sok­kal kere­tez­ve.

Hazajáró epizódban szerepelt: