Wentworth-vízesés

Uticélok / Ausztrália

Mél­tán az egyik leg­is­mer­tebb zuha­tag a több száz méter magas mere­dek homok­kő­szik­lá­ról lezú­du­ló Went­worth-víz­esés.

A Kék-hegy­ség turisz­ti­kai cent­ru­ma a Kato­om­ba. Itt van a leg­hí­re­sebb lát­ni­va­ló, a Három nővér szik­la­for­má­ci­ó­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: