Wass Albert emlékek a Maros-völgyében

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
1/10

A Maros­ba a Gör­gé­nyi-hava­sok­ból érke­ző Sza­lárd patak völgy­ben, az Élte­tő csa­lád egy­ko­ri vadász­há­zá­nál bújik meg egy for­rás, ahol elő­sze­re­tet­tel üldö­gélt és alko­tott Wass Albert. Emlé­ké­re tisz­te­lői 2008-ban a for­rást az író­ról nevez­ték el, ám a táb­la állí­tá­sát a ható­sá­gok meg­aka­dá­lyoz­ták. Nem messze a Sza­lárd tor­ko­la­tá­tól, a Maros túl­ol­da­lán Palo­ta­il­va felett a Fun­tin­el patak völ­gyé­ben érhe­tő el a Fun­tin­el-mező. Wass Albert: „A fun­tin­eli boszor­kány” c. regé­nyé­nek szín­he­lye, a bük­kö­sök­kel tar­kí­tott mező remek kilá­tást nyújt a kör­nye­ző hegyek­re és a Kele­men-hava­sok főge­rin­cé­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: