Vis (Lissa)

Uticélok / Délvidék / Dalmácia
Nehézségi szint:
2/10

Vis szi­ge­té­nek egyik észa­ki, védett öblé­ben illí­rek ala­pí­tot­ták az ősi Lisszát, mai nevén Vis váro­sát. A leg­nyu­ga­tibb dal­mát szi­ge­tért ren­de­sen meg­ve­re­ked­tek a tör­té­ne­lem urai: velen­ce­i­ek, spa­nyo­lok, törö­kök, bizán­ci­ak, fran­ci­ák, bri­tek és a magyar kirá­lyok vetél­ked­tek bir­tok­lá­sá­ért.

Hazajáró epizódban szerepelt: