Vigyázó-csúcs

Uticélok / Erdély / Kalotaszeg
Nehézségi szint:
5/10

1836 m magas, az erdé­lyi Szi­get­hegy­ség máso­dik leg­ma­ga­sabb pont­ja. A csú­cson mete­o­ro­ló­gi­ai állo­más áll. A nép­hit sze­rint itt, a Vigyá­zón maga az öreg­is­ten lakik, s a gara­bon­ci­ás, aki hosszú bot­já­val jeget suhog­tat arra, aki­re meg­ha­rag­szik. A Vigyá­zó remek kör­pa­no­rá­má­val ren­del­ke­zik

Hazajáró epizódban szerepelt: