Vida-tó

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
3/10

Lan­kás tele­pü­lés fölött a Vida és a Top­li­ca pata­kok össze­fo­lyá­sá­nál egy varázs­la­tos kis tó, a Vida talál­ha­tó. Az 1967-ben kiala­kí­tott gyűj­tő­tó külön­le­ges­sé­ge a töl­csé­res túl­fo­lyó.

Hazajáró epizódban szerepelt: