Varsány

Nehézségi szint:
1/10

A 12. szá­zad­ban épült fel az egyik leg­ősibb falu, Var­sány Szent Anná­nak szen­telt temp­lo­ma. Mára az ódon épü­let — átvé­szel­ve a zord idő­ket – a vidék leg­ré­geb­bi épí­tett örök­sé­gé­vé vált.

Hazajáró epizódban szerepelt: