Varasó-havas

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
5/10

A kör­nyék leg­szebb kilá­tó­pont­ja a Vara­só-havas. A Vara­só-havas tete­jé­ről kör­be­te­kint­ve cso­dá­la­tos lát­vány nyí­lik a Bihar-hegy­ség gerin­cé­re, a Sza­mos-Bazár szik­lá­i­ra és az Erdé­lyi-szi­get­hegy­ség szí­vé­re, a Pádis utá­noz­ha­tat­lan vilá­gá­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: