Túra a Godján vadonjába

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
5/10

A Szárkő, a Godján és a Retyezát-hegység határáról, a Gura Apei víztározótól indul túránk a Kis-Lepusnyik patak völgyében. A sebesen zúgó patak lenyűgöző látvány, de figyelni kell, mert a völgyéből egy jelzetlen, szűk ösvény kanyarodik fel meredeken a Boreszku tömbjére.

A vegyes erdőből szinte átmenet nélkül máris a gyephavas régióba érkezünk. Az egész Godjánra jellemző, hogy a törpefenyvesek csak szórványban fordulnak elő hátain. A pásztorkodás nagy részüket kiirtotta.

A Boreszku gerincéről nagyszerű körkilátás nyílik. Szemben a Retyezát fogazott gerincei emelkednek.

A havasi legelőkkel fedett gerinc nem éles és kitett, de azért bőven mutat magashegyi, eljegesedett formákat. Keleti oldalán merész sziklafalak szakadnak le, s katlana mélyében még tengerszemet is őriz.

A Nagy-Boreszkuról a főgerincre átvezető szakasz eléggé lapos és több helyen is lealacsonyodik. Így köröttünk még markánsabbul hatnak a Godján magasabb, felhő nyaldosta ormai.

Az utolsó mélyebb nyereg után egy masszív emelkedő következik. Ez vezet fel minket a Galbena csúcsára, ami már főgerincet jelenti. Érdemes a Mikuza alatti széles nyeregben táborozni. A Godjánon bárhol lehet sátorozni, hiszen ez nem a turisták hegye. Az errejáró vándor útja során szinte senkivel nem találkozik, esetleg egy-két pásztorkutyával.

Innen a Szkersó csúcsára, majd a Moráru tömbje felé haladunk tovább. A Moraru csúcsa alatt, szépen kirajzolódnak a glaciális korszakok Godjánra jellemző formakincsei: kárfülkék, morénasáncok és tengerszemek ékesítik a tájat. Innen hosszú emelkedő után érjük el a hegység tetejét, a Gugu ormát.

Hazajáró epizódban szerepelt: