Tulisa-csúcs

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
3/10

A Tuli­sa csú­csá­ra veze­tő úton Mader­s­pach Vik­tor nyo­má­ban járunk, aki aki erre űzte ki az 1916-ban ránk ron­tó romá­no­kat, majd az ország­vesz­tés­kor erre is kel­lett mene­kül­jön.

Föld­raj­zi­lag a Retyez­át-hegy­ség leg­ke­le­tibb és leg­ala­cso­nyabb része. A Tuli­sa-csúcs­ról cso­dás kilá­tás nyí­lik a Déli-Kár­pá­tok isme­ret­len hegy­vi­lá­gá­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: