Tömösi-szoros — Magyarvár

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
5/10

A Déli-Kár­pá­tok egyik leg­szebb és leg­je­len­tő­sebb átjá­ró­ja a Tömö­si-szo­ros. Az 1848-as sza­bad­ság­harc­ban egy áru­lás követ­kez­té­ben itt elesett kato­nák emlé­két őrzi a Magyar­vár, amit a román meg­szál­lók már több­ször is meg­gya­láz­tak

Hazajáró epizódban szerepelt: