Tolvajos-tető

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Az Udvar­helyt Csík­kal össze­kö­tő főút hágó­ja neve­ze­tes tör­té­nel­mi emlék­hely is egy­ben, amely­re három hatal­mas fake­reszt emlé­kez­tet, ami­ket a Hon­fog­la­lás 1100 éves évfor­du­ló­já­ra, az első csík­som­lyói búcsú emlé­ké­re, vala­mint Már­ton Áron püs­pök úr tisz­te­le­té­re emel­tek 1996-ban.

Hazajáró epizódban szerepelt: