Tolvaj-barlang

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
5/10

Van­nak helyek, ami­ket a felcsí­ki­ek „rej­tek­nek” hív­nak. Ilyen a Tol­vaj-bar­lang is, ahol a legen­da sze­rint egy rab­ló­ve­zér tanyá­zott, így itt rej­tet­te el a kin­cse­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: