Terkő-nyereg

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
5/10

A Ter­kő-mező egy újabb neve­ze­tes iga­zo­dá­si pont. Szé­les nyer­ge a Tat­ros és az Olt víz­gyűj­tő meden­cé­jé­nek a válasz­tó­vo­na­la. Vala­hol itt talál­ko­zik egy­más­sal a Tar­kő, a Hagy­más és a Naska­lat vonu­la­ta.

Hazajáró epizódban szerepelt: