Tavas-klauzúra

Tavas-klauzúra

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
3/10

A Gor­gá­nok hegyei között, a Szi­ne­vé­ri Nem­ze­ti Park­ban talál­ha­tó a Tavas-klau­zú­ra. A Tavas-patak faúsz­ta­tás­ra hasz­nált gát­ja a múze­um része, amely­nek sebes vizén az elmúlt szá­za­dok­ban meg­annyi tutaj úszott már lefe­lé, ton­ná­nyi farön­köt, gyü­möl­csöt és sót szál­lít­va az alföl­di folyó­vá sze­lí­dült Tisza men­té­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: