Szellő-tető

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

A Csí­ki-hava­sok köz­pon­ti részé­nek leg­ma­ga­sabb csú­csa, a régi méta­fá­val és a Szent Lász­ló kop­ja­fá­val meg­je­lölt Szel­lő-tető. Innen egész Csík­or­szá­got és a meden­cét körül­öle­lő hegy­sé­ge­ket is belát­ni.

Hazajáró epizódban szerepelt: