Szeles-vízesés

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
5/10

A piros kereszt jel­zé­sű ösvény már a Domog­led­del szem­be­ni Cser­na-hegy­ség­be vezet. Nem árt figyel­ni min­den lépé­sünk­re, mert a kör­nyé­ken lép­ten-nyo­mon talál­koz­ha­tunk vipe­rák­kal. Jó fél­órás erdei kapasz­ko­dó után hir­te­len pazar lát­vány tárul elénk: a két egy­más­ra szin­te merő­le­ges mere­dek szik­la­fal talál­ko­zá­sá­nál hatal­mas víz­esés zúg lefe­lé.

Hazajáró epizódban szerepelt: