Székelyvécke

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
2/10

A Véc­ke-patak völgy­kat­lan­ban fek­vő Szé­kely­véc­ke ami­lyen sze­rény lélek­szám­ban, olyan büsz­ke lehet kül­le­mé­re, ter­mé­sze­ti és épí­tett örök­sé­gé­re.

Véc­ke 18. szá­za­di kato­li­kus temp­lo­má­nak külön­le­ges­sé­ge, hogy erőd­fa­lát Pet­rás Mária csán­gó kerá­mia­mű­vész magyar szen­te­ket ábrá­zo­ló alko­tá­sai díszí­tik.

Szé­kely­véc­ke kál­vá­ri­á­ján a stá­ci­ó­kat az enyé­szet­től meg­men­tett szé­kely­ka­puk alkot­ják. A kereszt­út tete­jé­ről már csak a kápol­na hiány­zik.

Hazajáró epizódban szerepelt: