Székelyszentmihály

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Régi szent neve dacá­ra az első uni­tá­ri­us falu, Szé­kely­szent­mi­hály. Itt van a Nyi­kó-men­te leg­na­gyobb uni­tá­ri­us temp­lo­ma, ami 1851-ben egy koráb­bi temp­lom helyén épült.

A Gyar­ma­ti-kert­ben a falu 1848-as szé­kely vér­ta­nú­i­nak emlék­osz­lo­pa figyel­mez­tet: soha ne feled­jük a négy fia­tal haza­fit, Sebes­tyén Józse­fet, Bán­tó Sán­dort, Bedő Feren­cet és Bara­bás Jánost, aki­ket 1848 novem­be­ré­ben az Ugron-kúria udva­rán a csá­szá­ri­ak legyil­kol­tak.

Hazajáró epizódban szerepelt: