Szászváros

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

Nevének utótagja még a székely korból eredő várára, míg előtagja már a szászok betelepülésére utal. A város legfontosabb tisztségeit a 15. századtól kisebb-nagyobb megszakításokkal a 20. század elejéig a németek és magyarok képviselői egymást felváltva tölthették be.

A török pusztítástól sokat szenvedett várost hamar elérte a reformáció szele. Várát jóformán a védőfallal övezett két protestáns templom alkotja. A magyar reformátusok és szász evangélikusok századokon át közösen használták az árpád kori eredetű templomot, ám a felekezeti viták után a 19. században az evangélikusok csak építettek maguknak egyet. Addig veszekedett a két nemzetiség, hogy végül a betelepülő románok lettek a nevető harmadikok. Ma már ott tartunk, hogy a húszezres városban alig félezer a magyar, és talán száz német, ha él még.

A magyarság erős szigetét a ferences kolostor jelenti. A barátok már a 13. században letelepedtek a városban. A reformáció, majd a kommunista diktatúra idején is elhagyni kényszerültek kolostorukat, de szellemiségük talán ma virágzik a legjobban a sokáig üresen kongó falak között. A patinás épületben a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent Erzsébet Gyermekotthona működik. Közel 100 gyermek cseperedik itt, nevelőik gondoskodó szeretetében. Így lett a sokat szenvedett Szászváros a hit, a remény és a szeretet szigete, a Hunyad megyei magyarság egyik erős védbástyája, egy ismeretlen, de varázslatos hegység, a Kudzsiri-havasok lábánál.

Hazajáró epizódban szerepelt: