Szárkő-csúcs

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
4/10

A csú­cson a pano­rá­ma magá­ért beszél. Innen egé­szen ellát­ni a God­ján impon­zás orma­i­ra, a Retyez­á­t­ra és a Pár­ing vonu­la­tá­ra. Itt, a csú­cson is talál­ha­tó mete­o­ro­ló­gi­ai állo­más, ahol min­dig szí­ve­sen lát­ják a ván­dort.

Hazajáró epizódban szerepelt: