Szabács

Uticélok / Délvidék / Szerémség
Nehézségi szint:
2/10

Sza­bács a 15. szá­zad­ban a törö­kök által épí­tett vár­ral büsz­kél­ked­het.  1476-ban Mátyás király sere­gei ost­ro­mol­ták, elő­ször siker­te­le­nül, ám  a király csel­hez folya­mo­dott, és Mátyás­nak sike­rült beven­nie az erős Sza­bá­csot.

Hazajáró epizódban szerepelt: