Sopronnyék

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Sop­ronnyék ere­de­ti­leg góti­kus erőd­temp­lo­mát már barok­ko­sí­tot­ták, de kül­le­me sej­tet még vala­mi ősi­sé­gé­ből.

Ez a vidék már a kuruc idők csa­tá­i­nak tör­té­nel­mi szín­te­re. A kör­nyé­ken két ütkö­zet is volt, egyi­ket Vak Bottyán kuru­cai meg­nyer­ték, a mási­kon viszont a nyé­ki csá­szár­hű job­bá­gyok­nak köszön­he­tő­en Ester­há­zy laban­cai dia­dal­mas­kod­tak.

Nyék és Lakom­pak hatá­rá­ban a sző­lő­he­gyen 1660-ban épült a Szent Donát kápol­na.

Hazajáró epizódban szerepelt: