Sopronkeresztúr

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

A tri­a­no­ni ország­vesz­tés után Sop­ron­ke­reszt­úr népé­nek nem ada­tott meg, hogy dönt­sön a sor­sá­ról. Auszt­ri­áé lett a Kani­zsa­i­ak 15. szá­za­di lovag­vá­ra is, amely később Nádasdyak kas­té­lya lett, majd miu­tán Nádasdy Ferenc­nek fejét vet­ték, 1676-ban a min­dig jókor és jó helyen lévő Ester­há­zy csa­lád kezé­be került.

Hazajáró epizódban szerepelt: