Sipos-kő

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
4/10

A Hegyes-kő után az ella­po­so­dó hegy­há­ton érhe­tő el a Gyer­gyói-hava­sok vas­lá­bi cso­port­já­nak leg­ma­ga­sabb csú­csa, az Olt és a Maros víz­vá­lasz­tó­ját képe­ző Sipos-kő tete­je.

Az elnyú­ló csúcs­pla­tó kör­nyé­két a Rez­hez hason­ló­an fák nőt­ték be, így itt sin­cse­nek jó kilá­tá­sok.

Hazajáró epizódban szerepelt: