Siménfalva

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Az Alsó-Nyi­kó men­te leg­na­gyobb tele­pü­lé­se és köz­ség­köz­pont­ja, Simén­fal­va. Hatá­rá­ban állt egy­kor a legen­dás Kadi­csa vára. Uni­tá­ri­us temp­lo­ma Szé­kely Mózes régi udvar­há­zá­nak köve­i­ből épült, 1811-ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: