Sebestorony

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
2/10

A Sebes völ­gyé­ben, a Sebes­rom köz­ség felet­ti hegy­or­mon már elvesz­tet­te az elmú­lás elle­ni küz­del­met Sebes vára. A 13. szá­za­di erős­ség­nek csak egy árva rom­tor­nya maradt, muta­tó­ba.

Hazajáró epizódban szerepelt: