Schmiedl-vízesés

Uticélok / Erdély / Bihar
Nehézségi szint:
4/10

A Behe­mót-sza­ka­dék alsó esé­se, a Sch­midl-víz­esés, ame­lyet Czá­rán Gyu­la neve­zett el Sch­midl Adolf geog­rá­fus­ról, a Bihar-hegy­ség első tudós kuta­tó­já­ról, a víz­esés fel­fe­de­ző­jé­ről.

Hazajáró epizódban szerepelt: