Ruszt

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Ősi sző­lő­ter­me­lő is bor­vi­dék. A tele­pü­lé­sen 12. szá­za­di ere­de­tű ún. Halász­temp­lom áll, de a fő utcán szebb­nél-szebb 17. szá­za­di pol­gár­há­za­kat cso­dál­hat meg az ide­lá­to­ga­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: