Rónahavas

Rónahavas

Uticélok / Kárpátalja / Ung
Nehézségi szint:
7/10

Meg­eről­te­tő mászás nél­kül érhet­jük el a Róna­ha­vas csú­csát, ami való­já­ban egy fenn­sík­sze­rű lapos tető, ragyo­gó kilá­tás­sal a hegy­ség továb­bi tömb­jei és a Kár­pá­tok főge­rin­ce felé.

A közel­ben már nyo­mát sem talál­juk a Róna­ha­va­si mene­dék­ház­nak, ame­lyet még a meg­szál­lás előt­ti évti­ze­dek­ben a Magyar Turis­ta Egye­sü­let Ung­vá­ri Osz­tá­lya gon­do­zott.

Hazajáró epizódban szerepelt: