Radnai-havasok csúcsai (Galac-csúcs — Rebra-csúcs)

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
5/10

A kék sáv jel­zé­sen halad­va érjük el a Gar­ga­ló-nyer­gé­ben a főge­rin­cet. A vonu­lat ezen sza­ka­szán még nin­cse­nek éles szik­la­or­mok, a lapo­sabb háton kényel­me­sen lehet halad­ni és csú­cso­kat hódí­ta­ni, így, töb­bek között a Galac-csúcs, majd a Reb­ra-csúcs.

Hazajáró epizódban szerepelt: