Radamos

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

A falu neve­ze­tes erde­jé­ben talál­ha­tó a Mária fa ahol 65 évvel ezelőtt a fehér­be öltö­zött Bol­dog­asszony meg­je­lent egy falu­si ember­nek. a Feke­te-erdő fája azóta zarán­dok­hely lett: köze­li s távo­li vidé­kek­ről ezrek jár­nak ide, lel­ki meg­bé­ké­lést, vigasz­ta­lást és cso­dát keres­ni.

Hazajáró epizódban szerepelt: