Pulpit Rock

Uticélok / Ausztrália

Egy iko­ni­kus ter­mé­sze­tes kilá­tó­ja a hegy­ség­nek a Pul­pit-rock. A kes­keny szik­la­pul­pi­tus­ról szin­te szé­dí­tő­ek a mély­sé­gek és magas­sá­gok.

A hegy­ség alig halad­ja meg az 1000 méte­res magas­sá­got, még­is, a szag­ga­tott for­ma­kincs, a völ­gyek mély­sé­ge és a szik­la­fa­lak magas­sá­ga kivé­te­les monu­men­ta­li­tást ad a tájék­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: