Ponor-rét és ‑vízkelet

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

A Ponor-rétet átszel­ve érjük el a Ponor-for­rást, vagy­is a Ponor-víz­ke­le­tet. Ez a három­lép­csős víz­rend­szer máso­dik foka, ez az a hely, ahol a Pádis-fenn­sík­ról eltű­nő pata­kok itt, a Ponor-réten meg­je­len­nek, majd gyor­san el is tűn­nek, hogy a Cso­da­vár­nál kerül­je­nek újra elő.

Hazajáró epizódban szerepelt: