Pokol-barlang

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
3/10

A víz­nye­lő bar­lang­ba is a révi Handl Károly hatolt be elő­ször 1904-ben. Már akkor sej­tet­te, hogy a bar­lang össze­köt­te­tés­ben áll a révi Zichy-bar­lang­gal, fel­te­vé­sét 1912-ben víz­fes­tés­sel is iga­zol­ták. A bar­lang fent­ről egy kis pata­kot fogad be, ami aztán keresz­tül foly­va jára­ta­in, majd a föld alatt kanya­rog­va, a lég­vo­nal­ban 5 kilo­mé­ter­re nyí­ló révi Zichy-bar­lang­ban köt ki. A ket­tőt össze­kö­tő szűk jára­ton még sen­ki­nek sem sike­rült átjut­ni.

Hazajáró epizódban szerepelt: