Pogányvár (Felcsík)

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

A Galu­sa-tető vagy más néven Ráko­si-Har­gi­ta főcsú­csá­nak kele­ti olda­lán, a Vár­pa­tak és a Szi­las patak közöt­ti kima­gas­ló szir­ten por­la­doz­nak Pogány­vár rom­jai. A név köd­be vesző múl­tat sej­tet. A szé­kely emlé­ke­zet sze­rint a tető az ősi magyar hit­vi­lá­got őrző rabon­bá­nok­nak volt az egyik kul­tusz­he­lye. A vár a közép­kor­ban a szé­kely határ­vé­del­mi rend­szer része lehe­tett. A 15. szá­za­dig lak­ták, majd a csá­szá­ri­ak lerom­bol­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: