Pinkafő

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

A Német­új­vá­ri, majd a Kani­zsai csa­lád régi bir­to­ka volt Pin­ka­fő. A tatár­já­rás után elnép­te­le­ne­dett hely­re néme­tek tele­pül­tek, akik­kel szin­te állan­dó harc dúlt a bir­tok­lá­sá­ért. A 17. szá­zad­ban a Bat­thyá­ny csa­lá­dé lett, akik 1658-ban épí­tet­ték fel kas­té­lyu­kat.

És a város szé­lé­re 1784-ben ők illesz­tet­ték a táj­ba a kál­vá­ri­át is.

Hazajáró epizódban szerepelt: