Pálpataka

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
4/10

Pál­pa­ta­kán közel 500 magyar él. A tele­pü­lé­sen 1994 óta áll a Szent Péter és Pál­nak szen­telt fatemp­lom, ahol a szé­kely népi fafa­ra­gó mes­te­rek mun­ká­it cso­dál­hat­ja meg a ván­dor.

Hazajáró epizódban szerepelt: