Osztoros-csúcs

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
4/10

A Har­gi­ta észak­nyu­ga­ti részén fek­szik a Kicsi-Ponk dűlő. Mere­dek ösvény vezet fel az Osz­to­ros­ra. Útköz­ben a lege­lőn bele­bot­lunk egy neves ande­zit szik­lá­ba, ami egy bizo­nyos Tatár Sán­dor emlé­két őrzi, aki, miu­tán meg­szö­kött a kato­na­ság elől az első világ­há­bo­rú­ban, fosz­to­ga­tás­ból, lopás­ból élt. A helyi­ek ezt meg­elé­gel­ték, és kivé­gez­ték.

Az Osz­to­ros kúp­ja 400 méter­rel maga­so­dik a vul­ká­ni pla­tó fölé.  2 és fél km átmé­rő­jű krá­te­rét az Osz­to­ros mel­lett a Veres-bükk és a Vigyá­zó-kő jelö­li ki. Kelet­ről a Lok patak vág­ta át, tovább mélyít­ve és szé­le­sít­ve a krá­ter bel­se­jét.

Hazajáró epizódban szerepelt: