Oszlea

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
6/10

Az Osz­le­án véres har­cok dúl­tak az első nagy világ­égés ide­jén. Ezt a fron­tot jár­ta meg Mader­s­pach Vik­tor is, aki­nek kiemel­ke­dő sze­re­pe volt a 1916-ban betö­rő román csa­pa­tok kiűzé­sé­ben.

Az Osz­lea kitett, töre­de­zett mész­kő­ge­rin­cet végig­jár­va ért­he­tő, miért is tart­ják e töm­böt a Király­kő kis­test­vé­ré­nek. A havas­ról cso­dá­la­tos kilá­tás nyí­lik a Retye­zát és a God­ja orma­i­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: