Omis és a Cetina-szoros

Uticélok / Délvidék / Dalmácia
Nehézségi szint:
2/10

Ki tud­ja, Béla király talán ezt a cso­dát is lát­ta, ahogy Omis­nál a Cet­ina folyó rést üt a hatal­mas mész­kő­töm­bön és szűk szik­la­szo­ro­son tör át a szir­te­ken, hogy bele­ol­vad­jon a vég­te­len adri­ai ten­ger­be. Micso­da lát­vány ez. Ha tud­ná­nak mesél­ni a szik­la­óri­á­sok és az omi­si kaló­zok közép­ko­ri fel­leg­vá­rá­nak rom­jai, talán elmon­da­nák, mit érez­he­tett az üldö­zött ural­ko­dó.

Hazajáró epizódban szerepelt: