Ohába-szurdok és a Nagy-Csűr barlang

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
5/10

Ohá­ba­po­nor tele­pü­lé­sen a patak­me­der jelen­ti az egyet­len jár­ha­tó utat a szur­dok felé. Ha a vad­re­gé­nyes jel­ző illik vala­mi­re, az az Ohá­bia szur­do­ka. A zúgó patak szik­lás med­ré­ben az eddi­gi­ek­nél is komo­lyabb kaland­tú­ra vár ránk.

 

A szo­ros egy gigá­szi bar­lang tág­ra nyílt szá­já­ban, a Nagy-Csűr­nél vég­ző­dik. Hatal­mas szik­la­ka­pu­ja egy több mint négy kilo­mé­ter hosszú, 4–5 méter magas szta­lag­mit­csepp­kö­vek­kel éke­sí­tett járat­ba vezet.

Hazajáró epizódban szerepelt: