Nagykő-havas csúcs és menedékház

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
5/10

A gyep­ha­va­son fek­szik Csűr­kös­me­ző, amely­nek köze­pén az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let újjá­épí­tett mene­dék­há­za vár­ja a meg­fá­radt ván­dort. A házat az Egye­sü­let Négy­fa­lu­si Osz­tá­lya tart­ja kar­ban.

A Nagy­kő-havas csú­csa Kár­pát-kanyar egyik leg­pom­pá­sabb kilá­tó­he­lye. A szél­ró­zsa min­den irá­nyá­ba varázs­la­tos a pano­rá­ma.

Hazajáró epizódban szerepelt: