Nagybereg

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
2/10

Az egy­ko­ri vár­me­gye köz­pont­ja volt Nagy­be­reg. A min­den évben meg­ren­de­zés­re kerü­lő csip­ke­bo­gyó és szőt­tes fesz­ti­vál a hagyo­mány­ról szól. A jel­leg­ze­tes helyi min­ták­kal készült bere­gi szőt­tes hagyo­má­nyát is tovább ápol­ják a tele­pü­lé­sen.

Hazajáró epizódban szerepelt: