Nagyábránka

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
2/10

A Bor­ló-hegy­ség dél­nyu­ga­ti lába, a Borzsa olda­lá­ba fel­nyú­ló völ­gyek­ben apró ruszin fal­vak ücsö­rög­nek. Egyi­kük, a kicsi Nagy­áb­rán­ka egy 1734-ben remek­be sza­bott és Nagy­bol­dog­asszony tisz­te­le­té­re fel­szen­telt görög kato­li­kus fatemp­lom­mal büsz­kél­ked­het.

Hazajáró epizódban szerepelt: