Nagy-Szetea-csúcs környéke

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
5/10

Az első iga­zán mar­káns csúcs, a Nagy-Sze­tea. Innen már lát­ha­tó a Pár­ing köz­pon­ti része. A cir­kusz­völ­gyek aljá­ban gyö­nyö­rű ten­ger­sze­mek lát­ha­tók.

Hazajáró epizódban szerepelt: