Nagy-Hagymás

Nagy-Hagymás

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
8/10

A hegy­ség név­adó, egy­ben leg­ma­ga­sabb csú­csa, a Nagy-Hagy­más tete­jén a Ger­gyói EKE által állí­tott kereszt áll. A csúcs­ról remek kör­ki­lá­tás nyí­lik a kiszé­le­se­dő főge­rinc pla­tó­já­ra és a szom­szé­dos hegyek­re. A csúcs­ról egy nyi­la­dék vezet le a Fehér-mező fenn­sík­já­ra. A hatal­mas, pász­tor­szál­lá­sok­nak helyet adó hava­si lege­lő több fon­tos turis­ta­út­vo­nal cso­mó­pont­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: