Muhos

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
5/10

A Tar-kőtől a Naska­lat irá­nyá­ba tovább halad­va hamar elér­jük a szép kilá­tás­sal bíró Muhos hava­sát. Innen lát­hat­juk a Nagy-Hagy­mást, a Feke­te-Hagy­mást, utá­na az Egyes­kőt, az Öcsém-tetőt és a Ter­kő-mezőt.

A Muhos tete­je tör­té­nel­mi szem­pont­ból is fon­tos vidék, hiszen a II. világ­há­bo­rú­ban védel­mi rend­szer húzó­dott a hava­son. A gép­pus­ka állá­sok ennek a kor­nak a lenyo­ma­tai.

Hazajáró epizódban szerepelt: