Mosontarcsai híd

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

1920-ban, Tri­a­non­ban itt húz­ták meg a magyart a magyar­tól elvá­lasz­tó határt, aztán 1956-os for­ra­da­lom vér­be foly­tá­sa után csak ezen a hídon közel 80 ezer magyar mene­kült át Auszt­ri­á­ba. Aztán a hidat a szov­je­tek két­szer is fel­rob­ban­tot­ták, de ma már újra áll, s a kör­nye­ző emlék­mű­vek­kel együtt a sza­bad­ság jel­ké­pé­vé vált.

Hazajáró epizódban szerepelt: